Month: September 2018

ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองกรณีไหนบ้าง

1.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(PA) คุ้มครองเฉพาะความเสียหายจากอุบัติเหตุ

ประกัน PA จะคุ้มครองในกรณีที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมค่ารักษาจากโรคภัยไข้เจ็บ ในขณะที่ประกันสุขภาพเน้นให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บ เจ็บป่วยจากโรค แต่ไม่คุ้มครองกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีประกันสุขภาพบางแพ็คเกจที่รวมความคุ้มครองจากอุบัติเหตุมาไว้ในกรมธรรม์ เพียงแต่เงื่อนไขความคุ้มครองอาจไม่ครอบคลุมเท่ากับการซื้อประกันอุบัติส่วนบุคคลเอง

2. ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

สูญเสียอวัยวะในที่นี้ หมายถึง สูญเสียมือ หรือเท้า ตั้งแต่ข้อขึ้นไป หากสูญเสียมือทั้ง 2 ข้าง, เท้าทั้ง 2 ข้าง หรือสูญเสียการมองเห็นทั้ง 2 ข้าง หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ก็จะได้รับเงินชดเชยความเสียหายเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เลยล่ะครับ แต่หากเสียนิ้ว หรือมือ/เท้า 1 ข้าง ก็จะได้รับเงินประกันบางส่วน (ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์) ซึ่ง PA คุ้มครองทุกกรณีดังกล่าวที่เกิดจากอุบัติเหตุ ในขณะที่ประกันสุขภาพ (ที่ไม่มี ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ร่วมในแพ็คเกจ หรือมีความคุ้มครองแต่ไม่ครอบคลุม) ก็จะไม่คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

3. เกิดอุบัติเหตุ ไปทำงานไม่ได้ PA จ่ายเงินชดเชยรายได้ขณะพักฟื้น

เมื่อได้รับอุบัติเหตุ และหมอวินิจฉัยว่าไม่สามารถทำงานได้ หรือต้องการให้พักฟื้น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้กับผู้เอาประกันภัย (จำนวนเงินขึ้นอยู่กับที่ระบุในกรมธรรม์) แต่ประกันสุขภาพจะไม่ครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยรายได้ ยกเว้นว่าผู้เอาประกันภัยจะซื้อความคุ้มครองชดเชยรายได้เพิ่ม

4. ประกัน PA เบิกค่ารักษาได้ ทั้งกรณีผู้ป่วยใน(IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD)

ประกัน PA คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทุกกรณี ที่ไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ ไม่ว่าจะเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน(IPD) หรือผู้ป่วยนอก(OPD) แตกต่างจากประกันสุขภาพที่มักเน้นให้ความคุ้มครองกรณีเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน(IPD) หมายถึง ต้องเข้ารับการรักษาและนอนโรงพยาบาล 6 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ก็สามารถขยายความคุ้มครองได้ โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่ม (ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ และบริษัทที่รับประกันภัย)

5. ประกัน PA เบี้ยราคาเดียว ไม่ว่าใครก็จ่ายเท่ากัน (แล้วแต่ความคุ้มครอง)

บริษัทประกันส่วนมาก จะเรียกเก็บเบี้ย PA ราคาเดียวกันในระดับความคุ้มครองเท่ากัน ไม่ว่าผู้ขอเอาประกันจะเป็นใคร และจ่ายครั้งเดียว คุ้มครองตลอด 1 ปี (ยกเว้น ชั้นอาชีพที่ 3 และ 4 ที่ค่าเบี้ยประกันจะแพงกว่า หรือบางบริษัทอาจไม่รับประกันภัยเลย เพราะมีความเสี่ยงในชีวิตประจำวันมากกว่าอาชีพทั่วไป ดูว่ามีอาชีพอะไรบ้าง) ส่วนประกันสุขภาพจะเรียกเก็บอัตราเบี้ยประกันต่างกันในแต่บุคคล ค่าเบี้ยขึ้นอยู่กับอายุ เพศ ประวัติสุขภาพ อาชีพ หรือแม้แต่การดำเนินชีวิต และสามารถเลือกจ่ายเป็นรายเดือนได้ แต่ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยน

{ Comments are closed }

โซลูชันสมาร์ทในอินเดีย: ขั้นตอนต่อการพัฒนาเมืองที่ฉลาด

โซลูชันสมาร์ทในอินเดีย: ขั้นตอนต่อการพัฒนาเมืองที่ฉลาด

ความคิดที่ดีมีหลายรูปทรงและขนาดและได้รับการออกแบบเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต พวกเขาอาจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการปฏิรูปสถาบันหรือการบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางเลือกของการแก้ปัญหาเป็นเพียงสมาร์ทถ้ามันถูกต้องตามความท้าทายที่มันมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่อยู่; ใหญ่กว่าไม่จำเป็นต้องดีกว่า

อะไรคือความหมายที่แท้จริงของ ‘Smart City’?

เมืองสามารถกำหนดเป็น ‘สมาร์ท’ เมื่อการลงทุนในทุนมนุษย์และสังคมและแบบดั้งเดิม (การคมนาคม) และทันสมัย ​​(ICT) โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารโทรคมนาคมเชื้อเพลิงการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและคุณภาพชีวิตกับการจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดของทรัพยากรธรรมชาติผ่านการมีส่วนร่วมกระทำ และการมีส่วนร่วม

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าประชากรในเมืองในโลกจะเพิ่มเป็นสองเท่าในปีพ. ศ. 2593 ซึ่งหมายความว่าเราเพิ่มเทียบเท่านครนิวยอร์กเจ็ดเมืองต่อดาวทุกๆปี เมื่อดาวเคราะห์ของเรากลายเป็นเมืองมากขึ้นเมืองของเราจำเป็นต้องมีความชาญฉลาด ในการจัดการกับการกลายเป็นเมืองใหญ่นี้เราจะต้องหาวิธีใหม่ในการจัดการความซับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วข้างหน้านี้ลองคิดดูว่าเมืองของเราสามารถพูดคุยได้หรือไม่หากพวกเขาสามารถให้ข้อมูลอัปเดตสถานะสดแก่รูปแบบการจราจรมลภาวะที่จอดรถน้ำไฟฟ้าและแสงได้ ลองนึกภาพว่าข้อมูลประเภทนี้สามารถปรับปรุงสุขภาพทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจของเมืองให้กับผู้อยู่อาศัยร้านค้าและผู้เยี่ยมชมได้อย่างไร ลองจินตนาการถึงวิธีการปรับปรุงสภาพการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้ที่รักษาเมืองไว้

เมืองอัจฉริยะ: เมืองที่สมาร์ทเป็นเมืองที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่ฝังตัวอยู่ทั่วทุกฟังก์ชันของเมือง

เมืองชาญฉลาดใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นซึ่งจะมีส่วนร่วมกับพลเมืองของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระตือรือร้น เมืองสมาร์ทประกอบด้วยบริการของรัฐบาลการขนส่งการจัดการจราจรพลังงานการดูแลสุขภาพน้ำและของเสีย

กรณีศึกษา – ขั้นตอนสู่อินเดียที่ชาญฉลาด

กรณีศึกษา 1:

HUBLI: อุปทานน้ำประปาเบื้องต้นผ่านเทคโนโลยีมือถือ

เพื่อช่วยประชาชนในการวางแผนที่ดี Hubli ร่วมมือกับการเริ่มต้นของเทศบาลเพื่อพัฒนาระบบที่จะแจ้งเตือนผู้อยู่อาศัยล่วงหน้า 30 นาทีว่าน้ำกำลังจะได้รับการปล่อยตัวออกไปสำหรับละแวกใกล้เคียง

ปัญหา

อุปทานน้ำไม่สามารถคาดการณ์ได้ในหลาย ๆ เมืองทั่วประเทศอินเดีย พลเมืองของ Hubli ใน Karnataka ไม่สามารถเข้าถึงน้ำประปาได้เป็นประจำ ในหลายพื้นที่ใกล้เคียงน้ำไม่สามารถใช้ได้หลายวันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย การคาดการณ์ว่าพื้นที่จะได้รับน้ำเป็นเรื่องยากเนื่องจากเทศบาลไม่ได้มีทรัพยากรในการปรับปรุงสถานที่ใกล้เคียงตามเวลา

การแก้ไขปัญหา

เมือง Hubli ร่วมมือกับ NextDrop การเริ่มต้นของเทศบาลเมืองบังกาลอร์เพื่อเตือนประชาชนเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้น้ำในครัวเรือนของพวกเขา Valvemen ผู้รับผิดชอบในการเปลี่ยนน้ำให้แจ้งระบบอัตโนมัติเมื่อพวกเขากำลังจะปล่อยน้ำให้กับพื้นที่ใกล้เคียง ระบบจะส่งข้อมูลไปยัง NextDrop ซึ่งจะส่งข้อความถึงผู้อยู่อาศัยที่สมัครใช้บริการ 10 ฟรังค์ซึ่งน้ำจะสามารถใช้ได้ภายใน 30 นาที

ผลการค้นหา

กว่า 25,000 ครัวเรือนใน Hubli ได้ลงชื่อสมัครใช้บริการแล้ว ด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่ทันเวลาผู้ใช้บริการจึงสามารถจัดเตรียมน้ำได้ง่ายขึ้น ระบบได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพและอนุญาตให้เข้าถึงน้ำได้ดีขึ้น

{ Comments are closed }