เครื่องอัดลม ทำหน้าที่อัดอากาศ จากความดันอากาศปกติ 14.7 ปอนด์/ตารางนิ้ว (ความดันบรรยากาศ) ที่ถูกดูดเข้าทางท่อดูด อัดให้อากาศนั้นมีปริมาตรเล็กลงความดันสูงขึ้นตามความต้องการ แล้วอากาศอัด (Compressors Air) จะถูกส่งถ่ายไปตามท่อที่ต่อไว้ใช้งาน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เครื่องอัดลม นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกือบทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นระบบลมในโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และอุุตสาหกรรมครัวเรือน เช่น ร้านซ่อมรถ ที่มีการใช้เครื่องอัดลมหรือปั๊มลมประเภทลูกสูบ (Piston Air Compressor) เพราะใช้แรงดัน (Pressure) ไม่สูงมาก ส่วนเครื่องอัดลม ที่ใช้ในโรงงานนั้นส่วนมากแล้วจะใช้เป็นเครื่องอัดลมหรือปั๊มลมประเภทสกรู ที่ใช้แรงลมมากกว่า  แล้วเราจะมีวิธีเลือกเครื่องอัดลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ความแตกต่างระหว่างอากาศที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง และอากาศที่ไม่ต้องสัมผัสกับอาหาร

อากาศอัดหรือลมอัดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือระบบอัดอากาศแบบที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง และแบบที่ไม่ต้องสัมผัสกับอาหาร
1. อากาศอัดหรือลมอัดแบบที่ไม่ต้องสัมผัสกับอาหาร ระบบจะปล่อยอากาศเข้าสู่ชั้นบรรยากาศในขั้นตอนของกระบวนการเตรียมอาหาร กระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์หรือการถนอมอาหาร  ซึ่งการทำงานของระบบอัดอากาศชนิดนี้ควรจะมีปริมาณน้ำมันในอากาศอัดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01  mg / m3

2. อากาศอัดหรือลมอัดแบบที่ต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรง เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตและการแปรรูปอาหาร รวมถึงบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง โดยการทำงานของระบบอัดอากาศชนิดนี้ควรจะมีปริมาณน้ำมันในอากาศอัดน้อยกว่า 0.01 mg / m3 ซึ่งอากาศอัดทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในเชิงของเกณฑ์ปริมาณน้ำมันที่อยู่ในอากาศอัด

เครื่องอัดลม ทําหน้าที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานทางนิวแมติกส์ โดยเพิ่มความดันให้อากาศเครื่องอัดลมจะใช้พลังงานไฟฟ้าในการหมุนมอเตอร์ เครื่องอัดลมถูกออกแบบเพื่อทําการอัดลมที่ความดันบรรยากาศให้ได้ 1 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร เรียกว่าโบลเวอร์ ส่วนเครื่องอัดลมที่ให้ความดันลม น้อยกว่า 0.1 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตรนั้นเรียกว่าพัดลม โดยทั่วไประบบนิวแมติกส์จะใช้เครื่องอัดลม เป็นต้นกําลัง เครื่องอัดลมมีหน้าที่อัดอากาศให้มีความดันสูงขึ้นตามความต้องการจะขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และต้องพิจารณาถึงความดันใช้งานและปริมาณการจ่ายลมด้วย

จะเห็นได้ว่าเครื่องอัดลมเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นตัวเพิ่มความดันอากาศให้มีความดันสูงและจ่ายไปยัง แหล่งที่ต้องการนําไปใช้งานโดยอาศัยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวช่วยให้เครื่องอัดลมทํางาน