บุหรี่ เป็นสิ่งที่ใครหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเพราะมีผู้คนมากมายทั่วโลกที่สูบบุหรี่และติดการสูบบุหรี่เยอะ อีกทั้งยังมีการรณรงค์ในการให้เลิกบุหรี่อยู่ตลอด ทำให้ผู้คนสามารถทราบถึงข้อเสียของบุหรี่ได้อย่างทั่วถึงอย่างมาก เช่นกัน

โดยบุหรี่ คือ ใบยาสูบบดอยู่ภายในโดยมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกขนาดเล็กโดยห่อด้วยกระดาษ kardinalstick ราคาถูก โดยจะมีด้านที่ไว้สำหรับจุดไฟ อีกด้านไว้สำหรับสูดควันผ่านปาก การสูบบุหรี่ส่งผลเสียหลายอย่างต่อร่างกายและยังทำให้เกิดโรคต่างๆอีกมากด้วย ทั้งการสูบบุหรี่ทำให้เสพติด ทั้งทำให้เสี่ยงเกิดโรคต่างๆ ทั้งทำให้เกิดมะเร็ง ถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ ปอดอักเสบ และอีกหลายๆข้อเสียที่จะส่งผลต่อร่างกายผู้สูบบุหรี่ อีกทั้งการสูบบุหรี่นอกจากจะส่งผลต่อร่างกายผู้สูบแล้ว ควันของบุหรี่ก็ยังส่งผลกับคนรอบข้างของผู้สูบบุหรี่ได้ด้วยโดยอาจจะทำให้เสี่ยงเกิดโรคต่างๆ ให้กับคนรอบข้างของผู้สูบได้ด้วยเช่นกัน